Merkezi Hat Yönetim Sistemi

Birden fazla serileştirme operasyonu eş zamanlı olarak bir fabrikada yönetilmek istendiğinde operasyonların karmaşıklık seviyesi artmaktadır. Ortaya çıkan karmaşıklık için gerekli önlemler alınmadığında serileştirme operasyonu verimini düşüren problemlere sebep olmaktadır.

Merkezi hat yönetimi sistemi bu karmaşıklığı ortadan kaldırmak için  geliştirilmiştir. Yazılım geliştirilirken ilaç endüstrisinin kullanmış olduğu tüm sistemler analiz edildiğinden kolayca üçüncü parti ERP, WMS ve MES sistemleri ile entegre çalışabilmektedir.

PLant Manager L3

PLant Manager L3

İlaç endüstrisi için geliştirmiş olduğumuz tüm yazılımlarda 21 CFR 11 kılavuzuna uygunluk ve GAMP 5’in belirlemiş olduğu çerçevede validasyonun uygulanabilirliğini garanti etmekteyiz. Ayrıca çekirdeğin kavramsal tasarımlarına eklenmiş validasyon gereklilikleri, size özel hazırlanmış entegrasyon modüllerinin de validasyon sürecine dahil olmasını sağlamaktadır.

VISIOTT merkezi hat yazılımının temel fonksiyonları aşağıda listelenmiştir. Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Serileştirme hatlarının çalışması için gerek olan temel veriyi merkezi olarak saklamak ve beslemek.
Hatların üretmiş olduğu serileştirilmiş veriyi toplamak ve fabrikadaki bir sunucuda saklamak.
Oluşan veriyi Sağlık Bakanlığı sunucularına bildirilmek ve sonuçlarının otomatik olarak raporlamak.
Veriyi global serileştirme sistemine (Level4 ) aktarmak.
Serileştirilmiş ürünlerin depo hareketleri baz alınarak satışını ve sevkiyatını yapmak.
Gelişmiş raporlama araçları ile fabrika veya hat bazında detaylı raporlar sunmak.
Dashboard ile operasyona dahil olan makinaların gerçek zamanlı durumlarını takip edebilmek.
Üçüncü parti kullanıcı yönetimi araçları ile uyumlu çalışmak.
21 CFR Part 11 protokolüne tam uygunluk sağlamak.
WEB tabanlı yönetim ve izleme modülü sayesinde kurulum gerektirmeyen kullanım kolaylığı sağlamak.
Endüstriyel el terminali ile sipariş hazırlayabilmek. İade ve diğer istisna süreçleri yönetmek.
Hazır modüller ile üçüncü parti ERP, WMS ve MES sistemleri ile entegre olabilmek.
Farklı ülkelerin veya sistemlerin standartlarına göre hiyerarşi içerebilen XML dosyaları hazırlayabilmek.
Menü