Serileştirme Hattı Yönetim Sistemi

VISIOTT line manager serileştirme odaklı operasyonlarda kullanılan gelişmiş bir bilgisayar yazılımıdır. Serileştirme operasyonu sırasında verinin önemini kavrayan firmamız, İlk günden beri üretmiş olduğumuz tüm makinelerin veri yönetimi yazılımını kendi bünyemizde geliştirmektedir. Zamanla serileştirme odaklı operasyonlarda kullanılan makinelerimizin sayısı arttıkça esnek,kararlı ve kolay geliştirilebilir bir yazılım ihtiyacımız oluşmuştur. Visiopharma line manager ( serileştirme hattı yönetimi ) bu ihtiyacı ortadan kaldırabilmek için tasarlanmış ve serileştirme odaklı operasyonlardan ilham alınarak oluşturulmuş bir bilgisayar yazılımıdır. Hali hazırda aşağıda listelediğimiz serileştirme operasyonlarına hizmet veren makineler ile entegre olabilmektedir.

  • Kutu üzerine inkjet ile karekod basan ve kontrolünü yapan makineler
  • Hiyerarşi kurmak için kullanılan manuel okuma masaları
  • Hiyerarşi kurmak için kullanılan otomatik desteleme makineleri
  • Hiyerarşi kurmak için kullanılan üstten okuma makineleri
  • Kutu üzerine tamper evident uygulaması yapabilen makineler
  • Herhangi bir zemine etiket ile serileştirme yapabilen makineler
  • Serileştirilmiş ürünler için sipariş toplayabilen sistemler
  • Dinamik olarak (akan hat üzerinde) ağırlık ölçebilen makineler
  • Görüntü işleme ve değerlendirme yaparak kalite kontrolüne destek veren makineler

Visiopharma line manager  ( serileştirme hattı yönetimi ) yazılımı , Visiopharma merkezi hat yönetimi yazılımı ile aynı kütüphaneler kullanılarak tasarlandığı için doğal bir entegrasyona sahiptir.

İlaç endüstrisi için geliştirmiş olduğumuz tüm yazılımlarda 21 CFR 11 kılavuzuna uygunluğu ve GAMP 5’in belirlemiş olduğu çerçevede validasyonun uygulanabilirliğini garanti etmekteyiz. Ayrıca çekirdeğin kavramsal tasarımlarına eklenmiş validasyon gereklilikleri, size özel hazırlanmış entegrasyon modüllerinin de validasyon sürecine dahil olmasını sağlamaktadır.

Menü